Předškoláček

Od února do dubna běží na MŠ Švermova pod vedením Jarky Pargačové kurz pro děti, které v září nastupují do první třídy základní školy. Jedná se o edukativní skupinu, jejíž činnost je zaměřena na rozvoj sledovaných oblastí ve vývoji dětí před nástupem do základní školy. Program je zaměřen na rozvoj sluchového vnímání a vývoj řeči, rozvoj grafomotoriky a vizuomotoriky, rozvoj pozornosti a soustředění, logického myšlení.