Človíček pro děti a rodiče

Odpolední kroužek pro rodiče a děti je zaměřen na podporu a upevňování citových vazeb a neverbálních komunikačních dovedností mezi rodičem a dítětem. Náplní jsou kontaktní hry, relaxační činnosti, míčkování, pobyt v senzorické místnosti apod., vše se záměrem uspokojování základní potřeby dětí, osobního kontaktu a doteku spřízněné osoby.