Zpívání v Sedlnicích

Dne 28.3. se děti z naší mateřské školy zúčastnily pěvekcé soutěže Sedlnická sněženka. Z MŠ na Švermově ulici se za klavírního doprovodu p.uč.Škodové umístiily děti: Anička Bajerová ve zlatém pásmu, Markétka Klišová, Eliška Ondrejková a Rozálie Veselá ve stříbrním pásmu a Marianna Gabzdylová v bronzovém pásmu. Anežka Ermisová z MŠ na Frenštátské ulici se za klavírního doprovodu p.uč.Růžové umístila ve zlatém pásmu. Učitelům a dětem za jejich krásná umístění blahopřejeme. 30.03.2015 Kategorie: Prožili jsme...