Učitel - Dítě - Rodič II

Od 1.1.2019 je na Mateřské škole Kamarád realizován projekt Učitel-dítě-rodič II, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a MŠMT. Hlavními cíli projektu jsou zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, prevence předčasného ukončení školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje. Projekt bude ukončen k 31.12.2020. 06.02.2019 Kategorie: MŠ Frenštátská