UČITEL -DÍTĚ - RODIČ projekt financován z ESIF a MŠMT

Mateřská škola Kamarád pořádá v rámci projektu Učitel – dítě – rodič cyklus seminářů a workshopů s názvem Školka pro rodiče. Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavními cíli projektu jsou zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Pod vedením zkušeného lektora rodiče získají přehled o potřebných dovednostech dětí před nástupem do základní školy a možnostech jeho rozvoje v oblasti logopedické prevence a vývoje řeči, psychomotorického vývoje a rozvoje grafomotorických dovedností, podporovy utváření předčtenářských dovedností dětí a mnoho dalších praktických rad pro práci s dětmi v domácím prostředí. První setkání rodičů se koná 7.3.2017 v 15.30 hodin v MŠ Kamarád na Frenštátské ulici. Na téma "Těšíme se na školu" bude s rodiči pracovat Mgr.Kateřina Kunzová. 07.03.2017 Kategorie: Aktuality pro rodiče MŠ Frentštátská