Bubnování na počkání

Aktivita pro rodiče a děti, kde společně rozvíjejí nejen své hudební dovednosti, ale mají možnost zažívat spolu sounáležitost se skupinou, vnímat, jak se vlastní dítě rozvíjí a získává pocit sebevědomí a potřebu prosadit se ve skupině, ale také skupině naslouchat a být její součástí.

Skupina je otevřená a je možno se přidat i v průběhu roku. Termíny bubnování:10.10.,31.10.,14.10.,28.11.,5.10.